Od ove godine Nacionalni pčelarski program zamjenjuju intervencije u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.575,95 € (28.462.146,00 HRK) u 2023. godini, te 3.826.579,99 € (28.831.366,93 HRK) u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50%. Time je omotnica za pčelarski sektor za 2023. godinu povećana gotovo 58% u odnosu na 2022., godinu. U ostalim godinama povećana je gotovo 60%.

Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. propisat će se odredbe vezane za način i uvjete provedbe intervencija. Pravilnik je bio objavljen na portalu e-Savjetovanja u periodu od 16. do 26. prosinca 2022.. U postupku je završnih korekcija prije objave u Narodnim novinama.

Važno je napomenuti da svi računi, predračuni i ponude po kojima su plaćeni računi, a koje će korisnici prilagati kao prihvatljiv trošak u zahtjevu za potporu, moraju biti izdani i u cijelosti plaćeni za svaku intervencijsku godinu u sljedećim rokovima:

INTERVENCIJSKA GODINAROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
I. – 2023.od 1. siječnja 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2023. godini.
II. – 2023./2024.od 1. kolovoza 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2024. godini
III. – 2024./2025.od 1. kolovoza 2024. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2025. godini
IV. – 2025./2026.od 1. kolovoza 2025. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2026. godini
V. – 2026./2027.od 1. kolovoza 2026. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2027. godini

Popis intervencija i rokova za podnošenje zahtjeva prema intervencijskim godinama

INTERVENCIJAROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
55.1.a.01. – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije
a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja
„Edukacije pčelara“do 31. svibnja
„Stručna predavanja, radionice“do 31. svibnja
„Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju“do 1. ožujka
b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima
„Informativne aktivnosti“do 31. srpnja
55.1.b.01. – Nabava novih pomagala, pribora i opremedo 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.02. – Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varoozedo 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.03. – Racionalizacija selećeg pčelarstva
„Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme“do 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
„Provedba organizacije selećeg pčelarenja“do 31. srpnja
55.1.c.01. – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčeledo 15. srpnja
55.1.d.01. – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčelado 31. srpnja
55.1.e.01. – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda30 radnih dana od dana završetka Javnog natječaja
55.1.f.01. – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda
„Istraživanje i praćenje tržišta“do 31. srpnja
„Promocija i komunikacija prema javnosti“do 31. srpnja
„Informiranje i edukacija potrošača“do 31. srpnja

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje