Unatoč provedbi svih mjera zaštite, procjenjujemo da u našoj zemlji zbog prekomjerne pojave i razvoja neželjenih organizama (uzročnika bolesti, štetnika životinjskog podrijetla i korova) izgubimo jednu trećinu uroda grožđa.

Prema podatcima o potrošnji sredstva za zaštitu bilja tijekom razdoblja 2014.-2018. godine, vinova loza je naša kultura gdje po jedinici površine trošimo značajno više djelatnih tvari pesticida (10,7 kg/ha) nego u drugim nasadima ili biljnim usjevima. Npr. u voćnjacima 5,6 kg/ha, u usjevima duhana 5,5 kg/ha, u krumpiru 2,9 kg/ha) (ili prosječno na hrvatskim poljoprivrednim površinama 1,04 kg/ha).

Ekonomski značajnije bolesti vinove loze

Gotovo dvije trećine svih zabilježenih šteta na grožđu potječu od uzročnika bolesti. Tako premda je na vinovoj lozi opisano 80-ak različitih patogenih mikroorganizama, mjere zaštite poduzimamo tek protiv nekoliko ekonomski najznačajnijih. Registriranim i dovoljno djelotvornim fungicidima od razvojnog stadija vunastog pupa i pojave prvih listića do početka dozrijevanja grožđa najčešće provodimo usmjereno suzbijanje sljedećih (pseudo)gljivičnih uzročnika bolesti: plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe), sive plijesni (Botrytis), crne pjegavosti (Phomopsis), crvene paleži (Pseudopezicula), sušice cvata (Phoma) i crne truleži (Guignardia).

Lokalno se mogu pojaviti i neki drugi gljivični uzročnici bolesti. Npr. antraknoza (Elsinoë) i bijela trulež grožđa (Coniella), ali mjere zaštite od ekonomski važnijih bolesti najčešće suzbijaju i manje poznate patogene mikroorganizme.

Poseban problem u zdravstvenom nadzoru vinograda predstavljaju bolesti drva. Među njima su najčešće apoplektično venuće ili “eska” (Phaemoniella, Togninia, Fomitiporia), sušenje krakova trsa (Eutypa), upala kore vinove loze (Botryosphaeria), te karantenska zlatna žutica (Grapevine flavescence dorée). Neke posebnosti pri kontroli bolesti drva vinove loze uključuju povratan rez oboljelih organa do zdravog tkiva i saniranje svih rana promjera većeg od 2 cm. Zatim vađenje jače oboljelog trsja, suzbijanje prirodnih širitelja karantenske zlatne žutice (npr. američkog cvrčka – Scaphoideus) ili krčenje jače zaraženih vinograda.

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla u većini hrvatskih vinorodnih područja gotovo svake sezone srećemo fitofagne grinje iz porodice šiškarica (EriophydaeCalepitrimerus i Eriophyes), te uzročnike “crvljivosti” grožđa – ličinke pepeljastog i žutog grožđanog moljca (Lobesia, Eupoecillia). Prema osjetljivosti dominantnih vinskih sorti i prosječnim meteorološkim uvjetima planiramo i provodimo godišnje preventivne mjere zaštite: početkom vegetacije (najčešće u travnju) protiv fitofagnih grinja te nekih uzročnika bolesti (Phomopsis, Erysiphe, Pseudopezicula), tijekom svibnja i do početka cvatnje protiv najopasnijih bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Phoma, Guignardia).

Tablica 1. Važniji meteorološki uvjeti bitni za primarni (“skriveni”) i epidemiološki razvoj nekih uzročnika bolesti vinove loze

Uzročnik bolestiUvjeti razvoja
Plamenjača (Plasmopara)Vlažnost tla, zraka i biljke (kiša), zadržavanje vlage na biljkama barem 6 sati, toplije noći (>13°C) uz povišenu vlažnost zraka (95-100 %), dnevno barem 10 mm proljetnih kiša, optimalna temperatura 18-22°C (10-30°C), jutarnje ljetne rose pri 20°C u trajanju barem 3-4 sata
Pepelnica (Erysiphe)Toplina i sparina (optimalne temperature 20-27°C uz vlažnost zraka 60-100 %), lagani vjetar i difuzno svjetlo. Pepelnici ne pogoduju učestale i obilne oborine
Siva plijesan (Botrytis)Razvija se pri širokom rasponu temperatura 1-30°C (optimalno 18°C), uz najmanje 15 sati vlaženja osjetljivih biljnih organa pri 15-20°C i relativnu vlažnost zraka >90 %
Crna pjegavost (Phomopsis)Nekoliko uzastopno kišnih rano-proljetnih dana, pri početnom razvoju mladog tkiva (mladice 3-10 cm), zadržavanje vlage u trajanju nekoliko sati (7-13 h), raspon temperatura 8-18°C i visoka vlažnost zraka (100 %)
Crveni palež (Pseudopezicula)Jače proljetne kiše (>10 mm) i temperature >13C°! Zadržavanje vlage na lišću promjera barem 5 cm u trajanju 16-48 sati, uz temperature 15-20°C
Sušica cvata (Phoma)Izmjena prohladno-kišnog razdoblja (tjedno 60-80 mm pri 6-16°C), dugotrajno zadržavanje vlage prije i tijekom cvatnje, uz naknadno vrlo vruće (28-38°C) i sparne dane (75 %) (vlastita iskustva iz 2013. godine)
Crna trulež (Guignardia)Proljetni kišni i vjetroviti dani: vlaženje u trajanju 7-9 sati pri optimalnim temperaturama 15,5-29,0°C! Skriveno razdoblje (inkubacija) traje relativno dugo: 16-20 dana

Nakon cvatnje nastavljamo suzbijati važnije bolesti grožđa (Plasmopara, Erysiphe, Guignardia), uz uvođenje mjera radi kontrole sive plijesni grožđa (Botrytis). Pratimo populaciju grožđanih moljaca feromonskim klopkama (Lobesia, Eupoecilia), te u područjima s raširenom zlatnom žuticom i njezina prirodna širitelja žutim ljepljivim pločama (Scaphoideus).

Važno je na vrijeme spriječiti “crvljivost” grožđa, kako bi krajem ljeta i početkom jeseni na oštećenom grožđu spriječili pojavu i razvoj sive plijesni (Botrytis). U pravilu, pred početak dozrijevanja grožđa provodimo završne (zadnje) mjere zaštite, odabirom sredstva i njihovih mješavina (“tank-mix”) koji imaju najmanji negativan utjecaj na početak i/ili tijek vrenja mošta.

Pročitajte više članaka bolestima i zaštiti vinove loze:

Plamenjača vinove loze

Pepelnica vinove loze

Kemijske i biološke mjere protiv sive plijesni grožđa (Botrytis)

Štetni organizmi životinjskog podrijetla u vinogradima

Najvažniji tehnološki štetnici vinove loze

Suzbijanje američkog cvrčka nakon cvatnje vinograda

Biološka zaštita vinove loze

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakKako prepoznati oplođena jaja?
Sljedeći članakPlamenjača vinove loze
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.