fbpx
21.9 C
Zagreb
Petak, 9 lipnja, 2023

Krmno bilje

Koja tla za uzgoj crvene djeteline

0
Crvena djetelina dobro uspijeva na svježim do vlažnim srednje teškim do teškim tlima slabo kisele do neutralne reakcije, u nizinskom i brdskom pojasu. Podnosi teška zbijena tla, više oborina i hladnije uvjete od lucerne.
crvena djetelina proteinska krma

Djetelina – vrijedna proteinska kultura

0
Crvena djetelina je dvogodišnja do trogodišnja biljka i najraširenija je vrsta djeteline. Najbolje uspijeva u vlažnoj klimi na srednje teškim i blago kiselim tlima. Crvena djetelina daje vrlo kvalitetnu krmu, osobito bogatu bjelančevinama, mineralnim...

Košnja i spremanje sijena

0
U proizvodnji sijena od najboljih biljnih vrsta i sorti i pognojenih na najbolji mogući način još uvijek možemo dobiti samo osrednje sijeno, ukoliko postupci pri njegovom spremanju nisu bili pravilni.

Ne upotrebljavajte pljesnivi kukuruz

0
Kukuruz se kod nas najviše koristi za prehranu ljudi i domaćih životinja. Na zrnu kukuruza u polju tijekom vegetacije, pogotovo kasnije tijekom skladištenja, javlja se veći broj fitopatogenih gljivica, koje značajno mogu utjecati na urod a osobito na kakvoću ploda.
lucerna proteinska kultura uzgoj lucerne

Lucerna – kraljica krmnih kultura

Lucerna voli duboka, plodna, prozračna tla dobre strukture i vodo-zračnih odnosa. Ne uspijeva na kiselim i siromašnim tlima. Najpovoljnija reakcija tla za uspješan uzgoj lucerne je: pH 6,2 - 7,5. Posijana lucerna trebala bi...

Sijanje novih travnjaka za proizvodnju krme

0
Od ukupnih poljoprivrednih površina u RH više od 50% čine travnjaci (najviše pašnjaci oko 40%, a ostatak su livade). Travnjaci su u nas nedovoljno iskorišten potencijal za osiguranje jeftine krmne baze i intenziviranja stočarstva. Razlozi sijanja novog travnjaka Većina najkvalitetnijih livada pretvorena je u oranične površine, ostale su samo površine koje zbog otežavajućih čimbenika nije bilo moguće pretvoriti u oranice. Ovi travnjaci se uglavnom odlikuju niskom produktivnošću i slabom kvalitetom krme, odnosno nepovoljnim botaničkim sastavom. Sijani travnjaci nastaju zbog sve većih potreba za kvalitetnom voluminoznom krmom u stočarskoj proizvodnji.

Podsjetnik za siliranje kukuruza

0
U rujnu započinje sezona ubiranja silažnog kukuruza pa je korisno podsjetiti se najvažnijih čimbenika koji određuju prinos i kakvoću.

Hranjivost silažnog kukuruza

0
Silaža cijele kukuruzne biljke (silaže kukuruza) glavno je voluminozno krmivo obroka visokomliječnih krava i intenzivno tovljene junadi u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Silažu kukuruza, u odnosu na silaže drugih voluminoznih krmiva, odlikuje laka i fleksibilna proizvodnja i spremanje, visoka ješnost i sadržaj suhe tvari, te najviša i ujednačena koncentracija neto energije u obliku škroba. Hranjivost silažnog kukuruza kazuje koliko se mlijeka može proizvesti kad ga krava jede po volji.

Sjetva i značaj travno-djetelinskih smjesa

0
Smjese djetelina i trava u kojima pretežni dio površine zauzimaju djeteline nazivamo djetelinsko-travne smjese (DTS), a smjese u kojima pretežni dio površine zauzimaju trave nazivamo travno-djetelinskim (TDS). Za određenu namjenu i uvjete proizvodnje siju se smjese različitih djetelina (DS), odnosno trava (TS). U intenzivnoj proizvodnji i za određeni način korištenja siju se smjese kultivara različitih svojstava i vremena pristizanja (ranih i kasnih) iste vrste.

Spremanje i čuvanje kukuruzne silaže

0
Mnogi koji su loše ili uopće nisu planirali proizvodnju voluminozne krme, posebice kukuruzne silaže, usred zime ili rano u proljeće ostali su bez krme za krave, pa su ove godine pomno isplanirali proizvodnju na svakoj stopi svoje zemlje, tako da je iduće godine bude dovoljno do spremanja nove. Kako bi kukuruzna silaža bila kvalitetna, i kako bi se ta kvaliteta što bolje i dulje održala, upoznat ćemo vas s najvažnijim čimbenicima s područja čuvanja te vrste krme.

Sjetva ozimih smjesa grahorica i žitarica

0
Obična grahorica najpoznatija je i najraširenija od svih vrsta grahorica. Početkom prošlog stoljeća bila je kod nas raširenija, jer se koristila za hranidbu konja. Smanjenjem broja konja i uvođenjem mehanizacije, neopravdano je smanjeno zanimanje za ovu kulturu. Osim za konje, daje izvanredno kvalitetnu krmu i za ostale vrste stoke, osobito krave muzare.

Rane jare smjese mahunarki i žitarica

0
Daju kvalitetnu krmu, koja se može koristiti na više načina i to kao zelena krma u slijedu, a višak proizvedene krme može se sušiti za sijeno u krajevima gdje je to moguće (Mediteran), odnosno silirati prema opremljenosti i potrebama gospodarstva.

Pljesnivi kukuruz šteti zdravlju ljudi i domaćim ž

0
Ovogodišnja kišovita jesen i visoka relativna vlažnost zraka nepovoljno utječu na dozrijevanje kukuruza te otpuštanje vlage klipa.
prve košnje travnjaka košnja travnjaka

Kreću prve košnje travnjaka

0
Prve košnje travnjaka traže najbviše pozornosti budući da je prvi otkos je najrodniji i u njemu travnjak daje čak do 70 % ukupne godišnje produkcije krme. To je zato što na rast travnjaka najviše...
sjetva krmnih kultura krmno bilje

Pripremite se na vrijeme za sjetvu krmnih kultura

Prilikom planiranja sjetve krmnih kultura nužno je voditi računa o nekoliko čimbenika. Prije svega, prilikom odabira parcele treba poznavati stanje vodno-zračnog režima. Također treba izbjegavati one parcele na kojima se u rano proljeće ne...

Ekološka proizvodnja krmnih kultura

0
Stočni sirak
Površine pod sirkom kod nas nisu velike, ali postoji mogućnost da ih povećamo na područjima gdje kukuruz slabije uspijeva. Iskoristiti manje plodna tla.