fbpx
20.5 C
Zagreb
Nedjelja, 21 srpnja, 2024

Krmno bilje

Kako produljiti pašnu sezonu?

Kako produljiti pašnu sezonu?

0
Većina poljoprivrednika u Hrvatskoj je navikla držati stoku na paši do rujna, a zatim ih zatvoriti u staje i hraniti ih sijenom, sjenažom ili silažom. To je jedan od skupljih načina držanja stoke. Pašnjaci ostaju neiskorišteni, stvaraju se nepotrebni ekonomski izdatci, povećan je ljudski napor, a i životinjama nedostaje kretanje.
uzgoj lupine

Lupina je neopravdano zapostavljena

0
Lupina je jedna od zapostavljenih mahunarki kod nas. Kada se govori o lupini, obično se misli na tri vrste: bijelu, žutu i uskolisnu lupinu. Koristi se za proizvodnju sjemena bogatog bjelančevinama. Zbog velike zelene...
zubača

Zubača – trava koja prkosi suši

0
Zubača (Cynodon dactylon Pers.), a zovu je još i prstasti troskot, zubovina, lokob, krvokopica itd., potječe iz Afrike, a rasprostranjena je po čitavom svijetu u tropskom, toplom i umjereno toplom klimatskom pojasu. Iako je zubača...
Koja tla za uzgoj  crvene djeteline

Koja tla za uzgoj crvene djeteline

0
Crvena djetelina dobro uspijeva na svježim do vlažnim srednje teškim do teškim tlima slabo kisele do neutralne reakcije, u nizinskom i brdskom pojasu. Podnosi teška zbijena tla, više oborina i hladnije uvjete od lucerne.
Košnja i spremanje sijena

Košnja i spremanje sijena

0
U proizvodnji sijena od najboljih biljnih vrsta i sorti i pognojenih na najbolji mogući način još uvijek možemo dobiti samo osrednje sijeno, ukoliko postupci pri njegovom spremanju nisu bili pravilni.
pljesnivi kukuruz pljesnivost kukuruza

Ne upotrebljavajte pljesnivi kukuruz

0
Kukuruz se kod nas najviše koristi za prehranu ljudi i domaćih životinja. Na zrnu kukuruza u polju tijekom vegetacije, pogotovo kasnije tijekom skladištenja, javlja se veći broj fitopatogenih gljivica, koje značajno mogu utjecati na urod a osobito na kakvoću ploda.

Sijati nove travnjake ili obnavljati postojeće izravnom sjetvom

0
Općenito, sjetva nakon oranja i predsjetvene pripreme tla najuspješniji su način sjetve, jer se novoposijanim biljkama omogućavaju najbolji uvjeti rasta i razvoja. Klasičnom sjetvom travnjaka (oranje+predsjetvena priprema+sjetva) uklanjamo postojeću vegetaciju, a time i kompeticiju s novozasijanim vrstama, te osiguravamo dobre uvjete za razvoj novog travnjaka.
trave za ukrasne i sportske travnjake

Trave za ukrasne i sportske travnjake

0
Porodica trava Poaceae predstavlja jednu od najzastupljenijih i najznačajnijih porodica u biljnom svijetu cvjetnjača za ljude i životinje. Trave čine osnovu ishrane ljudi (žitarice), domaćihi divljih biljojeda. Osobito su zastupljene u travnjacima, oranicama, te...

Sijanje novih travnjaka za proizvodnju krme

0
Od ukupnih poljoprivrednih površina u RH više od 50% čine travnjaci (najviše pašnjaci oko 40%, a ostatak su livade). Travnjaci su u nas nedovoljno iskorišten potencijal za osiguranje jeftine krmne baze i intenziviranja stočarstva. Razlozi sijanja novog travnjaka Većina najkvalitetnijih livada pretvorena je u oranične površine, ostale su samo površine koje zbog otežavajućih čimbenika nije bilo moguće pretvoriti u oranice. Ovi travnjaci se uglavnom odlikuju niskom produktivnošću i slabom kvalitetom krme, odnosno nepovoljnim botaničkim sastavom. Sijani travnjaci nastaju zbog sve većih potreba za kvalitetnom voluminoznom krmom u stočarskoj proizvodnji.
siliranje kukuruza

Podsjetnik za siliranje kukuruza

0
U rujnu započinje sezona ubiranja silažnog kukuruza pa je korisno podsjetiti se najvažnijih čimbenika koji određuju prinos i kakvoću.
sideracija zelena gnojidba krmne kulture za zelenu gnojidbu

Krmne kulture za zelenu gnojidbu

0
Zelena gnojidba ili sideracija je agrotehnička mjera popravka tla unošenjem zelene mase ciljano uzgajanih biljaka za tu namjenu. Uz organsku gnojidbu, korištenje stajskih gnojiva, komposta, mineralnu gnojidbu i plodored, važna je mjera održavanja i...
važnost bijele lupine bijela lupina

Gospodarska važnost bijele lupine

Od velikog broja vrsta iz roda Lupinus svega ih nekoliko ima gospodarsku važnost. Najvažnije kultivirane vrste su bijela (Lupinus albus L.), plava (Lupinus angustifolius L.) i žuta (Lupinus luteus L.) lupina. Neke vrste lupina...
sjetva krmnih kultura krmno bilje

Pripremite se na vrijeme za sjetvu krmnih kultura

Prilikom planiranja sjetve krmnih kultura nužno je voditi računa o nekoliko čimbenika. Prije svega, prilikom odabira parcele treba poznavati stanje vodno-zračnog režima. Također treba izbjegavati one parcele na kojima se u rano proljeće ne...
prve košnje travnjaka košnja travnjaka

Kreću prve košnje travnjaka

0
Prve košnje travnjaka traže najbviše pozornosti budući da je prvi otkos je najrodniji i u njemu travnjak daje čak do 70 % ukupne godišnje produkcije krme. To je zato što na rast travnjaka najviše...
Spremanje i čuvanje kukuruzne silaže

Spremanje i čuvanje kukuruzne silaže

0
Mnogi koji su loše ili uopće nisu planirali proizvodnju voluminozne krme, posebice kukuruzne silaže, usred zime ili rano u proljeće ostali su bez krme za krave, pa su ove godine pomno isplanirali proizvodnju na svakoj stopi svoje zemlje, tako da je iduće godine bude dovoljno do spremanja nove. Kako bi kukuruzna silaža bila kvalitetna, i kako bi se ta kvaliteta što bolje i dulje održala, upoznat ćemo vas s najvažnijim čimbenicima s područja čuvanja te vrste krme.
Hranjivost silažnog kukuruza

Hranjivost silažnog kukuruza

0
Silaža cijele kukuruzne biljke (silaže kukuruza) glavno je voluminozno krmivo obroka visokomliječnih krava i intenzivno tovljene junadi u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Silažu kukuruza, u odnosu na silaže drugih voluminoznih krmiva, odlikuje laka i fleksibilna proizvodnja i spremanje, visoka ješnost i sadržaj suhe tvari, te najviša i ujednačena koncentracija neto energije u obliku škroba. Hranjivost silažnog kukuruza kazuje koliko se mlijeka može proizvesti kad ga krava jede po volji.