fbpx

Stočarstvo

Kalkulacija proizvodnje sira

0
Otkako je prošle godine Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavilo Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, javlja se sve veći broj OPG-a zainteresiranih za preradu mlijeka na vlastitim gospodarstvima. Pravilnikom su definirani uređenje, oprema, način rada, djelatnici i higijenske mjere u takvim objektima.

Najznačajnija krmiva u hranidbi kunića

0
S obzirom na građu probavnog trakta i vrstu hrane koju uzimaju, kuniće ubrajamo u biljoždere. Raznolika i pravilnoodabrana hrana osnova je za očuvanje zdravlja, ali i zaoptimalnu proizvodnju. Osnovna krmiva kojima se koristimo u hranidbi kunića možemo podijeliti u nekoliko skupina: zelena krmiva, suha krmiva, korjenjače i gomoljače, zrnevlje žitarica i mahunarki, otpatci i nusproizvodi prehrambene industrije, industrijski pripremljena hranate mineralni i vitaminski dodaci.

Pastusi – 12 pasmina na zagrebačkom hipodromu

0
Hrvatsko stočarski centar, Ustanova za upravljanje sportskim objektom hipodrom Zagrebi Hrvatski konjički savez organizirali su I. smotru rasplodnih pastuha. Bili su pokazivaniu zatvorenom manježu zagrebačkog hipodroma, a ispunjene tribine gledališta pokazale su da je zainteresiranost uzgajivača za ovakvim manifestacijama velika.

Značaj ispaše u hranidbi krava

0
Paša je najbolje i najjeftinije krmivo za mliječne krave, a predstavlja mješavinu trava, leguminoza i drugih samoniklih biljnih vrsta. Životinje je mogu iskorištavati s prirodnih i kultiviranih livada te drugih obrađenih površina. Spada u skupinu zelenih voluminoznih krmiva, a sadržava znatne količine vode, promjenjivu količinu sirove vlaknine i malo suhe tvari, te razmjerno puno energije i dovoljne količine bjelančevina

Potrebe vitamina domaćih životinja nakon zime

0
Kako za čovjeka i za domaće životinje vrijede ista pravila, što znači da će potkraj zime, ako krma nije bila prvorazredna, također biti manje otporna na različite bolesti, kojima bi se organizam s lakoćom odhrvao u povoljnijim godišnjim dobima.

Bređost kunice

0
Graviditet (bređost, skotnost) kod ženki kunića traje od 28 do 32 dana. Na njegovu duljinu utječe broj mladunčadi i kakvoća prehrane. Dulje nose ženke s većim brojem mladih, te one koje se hrane manje kvalitetnom hranom.