fbpx
10.8 C
Zagreb
Četvrtak, 23 ožujka, 2023

Stočarstvo

Pravila strojne mužnje

0
Proizvodnja mlijeka iziskuje veliki trud i znanje samih proizvođača, ali i pridržavanje osnovnih pravila mužnje da bi proizvedeno mlijeko bilo što kvalitetnije i higijenski ispravno. Kakvoća milijeka propisana je Pravilnikom o kakvoći svježega sirovog mlijeka (“Narodne novine” br. 102/00), kojim je mlijeko prema broju mikroorganižama i somatskih stanica razvrstano u 4 klase (E, I, II, III).

Izvorne pasmine svinja

0
U izvorne pasmine svinja, koje se još uvijek mogu susresti u našim manjim uzgojima, ubrajamo turopoljsku i crnu slavonsku svinju. Pritom se turopoljska svinja ubraja u masne (primitivne) pasmine svinja, koje obilježava kasnozrelost, niska proizvodnost i izražena otpornost, a crna slavonska svinja u prijelazne ili kombinirane (mesnato - masne) pasmine pogodne za poluintenzivan uzgoj.

Staroštajerska kokoš – pasmina s tradicijom

0
Iako je konkurencijom sadašnjih ekonomičnih hibridnih linija staroštajerska kokoš potisnuta sa svog nekad gospodarski povlaštenog položaja, ipak je pasionirani uzgajatelji peradi još cijene zbog vitalnosti, otpornosti, dobre kakvoće mesa i razmjerno dobre nosivosti.

Kako do veće i jeftinije proizvodnje mlijeka?

0
Najbolja slika hrvatske proizvodnje mlijeka vidi se ako se vozite vlakom. Kad okopni snijeg i krene vegetacija, vozite se vlakom i gledate hrvatska polja, od Koprivnice, od Bjelovara, od Siska, od Karlovca, od Varaždina do Zagreba, koliko će se zazelenjeti zasijanih travnjaka? Kolika li će proizvodnja mlijeka i goveđeg mesa započeti na našim poljima? Očito imamo lošu sjetvenu strukturu. Otuda premala proizvodnja mlijeka.

Osnovni sastojci u hrani kunića

0
Kunići kao biljojedi sve potrebe za hranjivim sastojcima podmiruju iz većine vrsta trava i sijena, zrnevlja žitarica, a u kućanstvima i otpatcima iz povrtnjaka. U intenzivnom uzgoju ti sastojci su usitnjeni, zatim pomiješani u određenom omjeru, ovisno o kategoriji za koju su namijenjeni, te isprešani u takozvane pelete da bi ih kunići mogli uzimati.

Janjenje ovaca

0
Janjenje ovaca najvažniji je dio ovčarske proizvodnje. Iako se ovce razmjerno lako janje, gubici mogu biti i do 20 posto. Nastaju pri janjenju mladih ovaca i onih koje nose dva i više plodova.

Trihineloza – ponekad teška i smrtonosna bolest

0
Uzročnik ove ponekad teške i smrtonosne bolesti u mesu je učahurana ličinka (larva) parazita valjkaste glistice Trichinella spiralis.

Bruceloza – krije više opasnosti

0
Nedavno smo putem medija bili obaviješteni o pojavi bruceloze kod ovaca i koza na sinjskom području. Stoga ćemo ukratko pružiti najosnovnije obavijesti o bolesti i naznačiti zakonske mjere za sprječavanje njezine pojave kod pojedinih vrsta životinja. Bruceloza je kronična zarazna bolest više vrsta domaćih i divljih životinja, s obzirom da prelazi na ljude ubrajamo je u zoonoze.

Promjene na nogama kunića

0
Ako kuniće držimo na neprikladnom podu, česte su specifične promjene na nogama. Radi se o nagnječenim ili natrljanim površinama prvenstveno lokaliziranim na donjem dijelu stražnjih nogu kunića (površina kojom se životinja oslanja na pod). Ponekad može doći i do njihova inficiranja, zagnojavanja pa i promjena općeg stanja životinje.

Mastitis – najčešća bolest vimena

0
Mljekarstvo je jedan od temeljnih čimbenika ukupne poljoprivredne proizvodnje. Naime, mlijeko je osnovna namirnica, pa se njegova potrošnja može uzeti kao mjerilo ukupnih prehrambeno - zdravstvenih navika populacije pojedine zemlje. U svezi s time treba kazati da količina dobivenog mlijeka i njegova kakvoća ovisi ponajprije o zdravstvenom stanju mliječne žlijezde.

Kalkulacija proizvodnje sira

0
Otkako je prošle godine Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavilo Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljiti objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, javlja se sve veći broj OPG-a zainteresiranih za preradu mlijeka na vlastitim gospodarstvima. Pravilnikom su definirani uređenje, oprema, način rada, djelatnici i higijenske mjere u takvim objektima.

Najznačajnija krmiva u hranidbi kunića

0
S obzirom na građu probavnog trakta i vrstu hrane koju uzimaju, kuniće ubrajamo u biljoždere. Raznolika i pravilnoodabrana hrana osnova je za očuvanje zdravlja, ali i zaoptimalnu proizvodnju. Osnovna krmiva kojima se koristimo u hranidbi kunića možemo podijeliti u nekoliko skupina: zelena krmiva, suha krmiva, korjenjače i gomoljače, zrnevlje žitarica i mahunarki, otpatci i nusproizvodi prehrambene industrije, industrijski pripremljena hranate mineralni i vitaminski dodaci.

Pastusi – 12 pasmina na zagrebačkom hipodromu

0
Hrvatsko stočarski centar, Ustanova za upravljanje sportskim objektom hipodrom Zagrebi Hrvatski konjički savez organizirali su I. smotru rasplodnih pastuha. Bili su pokazivaniu zatvorenom manježu zagrebačkog hipodroma, a ispunjene tribine gledališta pokazale su da je zainteresiranost uzgajivača za ovakvim manifestacijama velika.

Značaj ispaše u hranidbi krava

0
Paša je najbolje i najjeftinije krmivo za mliječne krave, a predstavlja mješavinu trava, leguminoza i drugih samoniklih biljnih vrsta. Životinje je mogu iskorištavati s prirodnih i kultiviranih livada te drugih obrađenih površina. Spada u skupinu zelenih voluminoznih krmiva, a sadržava znatne količine vode, promjenjivu količinu sirove vlaknine i malo suhe tvari, te razmjerno puno energije i dovoljne količine bjelančevina

Potrebe vitamina domaćih životinja nakon zime

0
Kako za čovjeka i za domaće životinje vrijede ista pravila, što znači da će potkraj zime, ako krma nije bila prvorazredna, također biti manje otporna na različite bolesti, kojima bi se organizam s lakoćom odhrvao u povoljnijim godišnjim dobima.

Bređost kunice

0
Graviditet (bređost, skotnost) kod ženki kunića traje od 28 do 32 dana. Na njegovu duljinu utječe broj mladunčadi i kakvoća prehrane. Dulje nose ženke s većim brojem mladih, te one koje se hrane manje kvalitetnom hranom.